Tỷ giá ngày 15-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,378-48 18,655-49 18,489-49
 CAD 18,468-160 18,878-163 18,635-161
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 26,662-108 26,982-109 26,742-108
 CHF 21,953-69 22,396-71 22,108-70
 GBP 33,414-296 33,952-301 33,650-298
 SGD 16,390-44 16,788-45 16,506-44
 THB 640-1 667-1 640-1
 MYR - 6,543-15 6,459-15
 DKK - 3,665-15 3,554-15
 HKD 2,7020 2,7570 2,7210
 INR - 354-1 340-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,341-26 72,800-25
 NOK - 3,281-37 3,181-36
 RUB - 577-5 471-4
 SEK - 2,967-41 2,894-40

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 10 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-10-2014

1USD = 0