Tỷ giá ngày 15-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,05540 24,42540 24,08540
 AUD 15,276101 15,927105 15,431102
 CAD 17,51177 18,25780 17,68877
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,152-183 26,559-193 25,406-184
 CHF 26,397-24 27,521-25 26,663-25
 GBP 29,345-126 30,594-132 29,641-127
 CNY 3,27414 3,41414 3,30714
 SGD 17,3588 18,0979 17,5338
 THB 5991 6911 6661
 MYR - 5,24210 5,12910
 DKK - 3,529-24 3,399-23
 HKD 3,0204 3,1494 3,0514
 INR - 3030 2910
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,43655 78,29953
 NOK - 2,310-2 2,215-2
 RUB - 238-2 -
 SEK - 2,217-7 2,127-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,180 30 24,260 60

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2023

1USD = 24,036 23