Tỷ giá ngày 15-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5200 22,4600
 AUD 15,87474 16,11376 15,97075
 CAD 16,732-19 17,103-19 16,884-19
 JPY 1851 1891 1871
 EUR 25,257-120 25,559-121 25,333-120
 CHF 22,964-24 23,333-24 23,126-24
 GBP 34,334-54 34,884-55 34,576-55
 SGD 15,84563 16,16464 15,95763
 THB 6132 6392 6132
 MYR - 5,25911 5,19211
 DKK - 3,465-16 3,359-16
 HKD 2,864-1 2,921-1 2,884-1
 INR - 346-1 332-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,730-17 73,426-16
 NOK - 2,788-24 2,703-24
 RUB - 3746 3276
 SEK - 2,763-8 2,695-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -30 22,630 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2015

1USD = 0