Tỷ giá ngày 15-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,170-5 21,220-5 21,170-5
 AUD 18,94346 19,22947 19,05846
 CAD 18,88845 19,30846 19,05945
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 27,22829 27,55530 27,31029
 CHF 22,37928 22,83129 22,53728
 GBP 34,014-75 34,562-76 34,254-76
 SGD 16,52313 16,92313 16,63913
 THB 6441 6711 6441
 MYR - 6,6153 6,5303
 DKK - 3,7445 3,6304
 HKD 2,698-1 2,752-1 2,717-1
 INR - 3540 3400
 KRW - 230 190
 KWD - 74,735-18 73,186-17
 NOK - 3,367-9 3,264-9
 RUB - 614-5 502-4
 SEK - 3,01811 2,94411

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 30 21,250 30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2014

1USD = 0