Tỷ giá ngày 15-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,0350 22,1050 22,0350
 AUD 16,1280 16,3740 16,2250
 CAD 16,6600 17,0330 16,8110
 JPY 1750 1780 1770
 EUR 24,4340 24,7320 24,5080
 CHF 22,3660 22,7300 22,5240
 GBP 34,0970 34,6530 34,3380
 SGD 15,5630 15,8800 15,6730
 THB 6150 6400 6150
 MYR - 5,4610 5,3900
 DKK - 3,3510 3,2480
 HKD 2,8110 2,8690 2,8310
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 74,1870 71,9130
 NOK - 2,7360 2,6520
 RUB - 3800 3320
 SEK - 2,6390 2,5730

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,130 20 22,230 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 15-08-2015

1USD = 0