Tỷ giá ngày 15-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,840-26 17,093-27 16,941-27
 CAD 17,01921 17,39622 17,17321
 JPY 208-1 212-1 210-1
 EUR 24,62222 24,91722 24,69622
 CHF 22,466-2 22,873-2 22,625-2
 GBP 29,548384 30,022390 29,756386
 SGD 16,40311 16,66611 16,51911
 THB 6252 6512 6252
 MYR - 5,676-6 5,604-6
 DKK - 3,3883 3,2853
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 345-1 332-1
 KRW - 200 200
 KWD - 76,57951 73,68549
 NOK - 2,7052 2,6232
 RUB - 3942 3222
 SEK - 2,658-9 2,592-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-07-2016

1USD = 21,864 -11