Tỷ giá ngày 15-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 16,12093 16,36394 16,21793
 CAD 16,86775 17,24177 17,02076
 JPY 1740 1780 1760
 EUR 23,804-78 24,089-79 23,875-78
 CHF 22,804-63 23,170-64 22,965-63
 GBP 33,723336 34,265342 33,961339
 SGD 15,83015 16,14915 15,94215
 THB 6280 6540 6280
 MYR - 5,7714 5,6974
 DKK - 3,265-11 3,165-10
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3511 3371
 KRW - 190 190
 KWD - 73,328145 71,095141
 NOK - 2,7282 2,6451
 RUB - 4304 3754
 SEK - 2,5962 2,5322

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 -10 21,850 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 15-07-2015

1USD = 0