Tỷ giá ngày 15-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8200 23,0500 22,8500
 AUD 17,23620 17,95621 17,41020
 CAD 18,44049 19,21051 18,62649
 JPY 2020 2130 2040
 EUR 27,02496 28,436101 27,29797
 CHF 24,94453 25,98655 25,19653
 GBP 31,5647 32,8837 31,8837
 CNY 3,513-2 3,660-3 3,548-3
 SGD 16,88215 17,58716 17,05215
 THB 651-1 751-1 724-1
 MYR - 5,638-2 5,522-2
 DKK - 3,81914 3,68014
 HKD 2,8830 3,0030 2,9120
 INR - 3250 3120
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,1770 76,1870
 NOK - 2,82318 2,70917
 RUB - 3191 -
 SEK - 2,8228 2,7097

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,020 -10 23,060 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 15-06-2021

1USD = 23,204 -13