Tỷ giá ngày 15-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,64767 16,89868 16,74867
 CAD 17,4311 17,8181 17,5901
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 24,290130 24,581131 24,363130
 CHF 23,151165 23,523168 23,315167
 GBP 33,519160 34,058162 33,756161
 SGD 15,98357 16,30558 16,09657
 THB 6352 6622 6352
 MYR - 5,8423 5,7673
 DKK - 3,33217 3,23117
 HKD 2,7750 2,8310 2,7940
 INR - 3470 3330
 KRW - 20-1 200
 KWD - 73,335-24 71,102-24
 NOK - 2,85016 2,76415
 RUB - 440-4 384-3
 SEK - 2,69321 2,62620

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,800 -20 21,820 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 15-06-2015

1USD = 0