Tỷ giá ngày 15-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,270-15 22,340-15 22,270-15
 AUD 17,038111 17,294109 17,141112
 CAD 17,11635 17,49532 17,27136
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 24,9178 25,2152 24,9918
 CHF 22,793-21 23,159-26 22,954-21
 GBP 31,24586 31,74681 31,46587
 SGD 16,18731 16,51328 16,30231
 THB 6231 6501 6231
 MYR - 5,755-24 5,681-22
 DKK - 3,4271 3,3232
 HKD 2,837-3 2,894-3 2,857-3
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,655-78 73,758-58
 NOK - 2,748-1 2,6640
 RUB - 3752 3072
 SEK - 2,7700 2,7020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 20 22,330 30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-04-2016

1USD = 21,862 24