Tỷ giá ngày 15-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,565-5 21,625-5 21,565-5
 AUD 16,206-49 16,446-53 16,304-49
 CAD 17,005100 17,37998 17,159101
 JPY 1780 1820 1801
 EUR 22,71138 23,02433 22,78038
 CHF 21,91947 22,26642 22,07347
 GBP 31,447100 31,94594 31,668100
 SGD 15,616-12 15,991-16 15,726-12
 THB 6521 6801 6521
 MYR - 5,864-26 5,790-24
 DKK - 3,1167 3,0228
 HKD 2,750-1 2,804-1 2,769-1
 INR - 3530 3390
 KRW - 200 200
 KWD - 72,629-82 70,434-63
 NOK - 2,76345 2,67944
 RUB - 47513 38811
 SEK - 2,4862 2,4262

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,660 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-04-2015

1USD = 0