Tỷ giá ngày 15-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,38010 23,75010 23,41010
 AUD 15,354108 16,009106 15,509109
 CAD 16,78760 17,50355 16,95761
 JPY 170-1 180-2 172-1
 EUR 24,65583 26,03576 24,90484
 CHF 25,104-44 26,174-57 25,357-44
 GBP 27,898-7 29,087-20 28,179-7
 CNY 3,348-11 3,492-13 3,382-11
 SGD 17,10965 17,83860 17,28165
 THB 6042 6972 6712
 MYR - 5,3284 5,2146
 DKK - 3,46510 3,33711
 HKD 2,926-2 3,051-4 2,956-2
 INR - 296-1 285-1
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,705-60 76,632-25
 NOK - 2,2859 2,19210
 RUB - 2971 -
 SEK - 2,30942 2,21441

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,620 40 23,720 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-03-2023

1USD = 23,819 201