Tỷ giá ngày 15-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,487-128 16,735-130 16,587-129
 CAD 16,426-141 16,790-144 16,575-143
 JPY 1941 1981 1961
 EUR 24,557-128 24,851-130 24,631-129
 CHF 22,340-57 22,699-58 22,498-57
 GBP 31,278-384 31,780-390 31,498-386
 SGD 15,934-54 16,255-56 16,046-55
 THB 6220 6480 6220
 MYR - 5,431-41 5,361-41
 DKK - 3,370-17 3,268-17
 HKD 2,834-1 2,891-1 2,854-1
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 77,0210 74,1100
 NOK - 2,661-27 2,580-26
 RUB - 351-2 287-2
 SEK - 2,7090 2,6420

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 10

Tỷ giá trung tâm ngày 15-03-2016

1USD = 21,859 0