Tỷ giá ngày 15-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3450 21,3950 21,3450
 AUD 16,2850 16,5300 16,3830
 CAD 16,5670 16,9350 16,7170
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 22,4810 22,7960 22,5490
 CHF 21,0360 21,3750 21,1850
 GBP 31,4280 31,9330 31,6490
 SGD 15,2280 15,5980 15,3360
 THB 6390 6660 6390
 MYR - 5,8300 5,7550
 DKK - 3,0880 2,9940
 HKD 2,7160 2,7710 2,7350
 INR - 3490 3350
 KRW - 210 170
 KWD - 72,5620 70,3520
 NOK - 2,6710 2,5900
 RUB - 3890 3180
 SEK - 2,5150 2,4530

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,670 0 21,690 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-03-2015

1USD = 0