Tỷ giá ngày 15-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3700 21,3100
 AUD 17,2650 17,5340 17,3700
 CAD 17,5520 17,9510 17,7120
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 24,3320 25,4370 24,4050
 CHF 21,5960 26,6190 21,7480
 GBP 32,0660 32,5970 32,2920
 SGD 15,8280 16,2190 15,9390
 THB 6390 6660 6390
 MYR - 6,0330 5,9520
 DKK - 3,4050 3,3000
 HKD 2,7160 2,7720 2,7350
 INR - 3520 3370
 KRW - 220 180
 KWD - 74,0620 71,7720
 NOK - 2,8090 2,7220
 RUB - 3600 2940
 SEK - 2,6590 2,5920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,440 -10 21,460 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 15-01-2015

1USD = 0