Tỷ giá ngày 14-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,47515 22,54717 22,47515
 AUD 16,062-84 16,308-88 16,159-85
 CAD 16,179-43 16,543-47 16,326-44
 JPY 1831 1871 1851
 EUR 24,49222 24,79219 24,56523
 CHF 22,61088 22,98086 22,77088
 GBP 33,837133 34,390130 34,076134
 SGD 15,770-9 16,092-11 15,881-9
 THB 6120 6380 6120
 MYR - 5,252-38 5,183-37
 DKK - 3,3612 3,2583
 HKD 2,8685 2,9274 2,8895
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,471107 73,153114
 NOK - 2,637-6 2,556-5
 RUB - 357-4 312-4
 SEK - 2,676-6 2,609-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,670 50 22,740 90

Tỷ giá trung tâm ngày 14-12-2015

1USD = 0