Tỷ giá ngày 14-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3550 21,4000 21,3550
 AUD 17,5640 17,8290 17,6700
 CAD 18,2500 18,6560 18,4160
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 26,4110 26,7280 26,4900
 CHF 21,8630 22,3040 22,0170
 GBP 33,2460 33,7810 33,4810
 SGD 16,0840 16,4740 16,1970
 THB 6400 6670 6400
 MYR - 6,1630 6,0840
 DKK - 3,6360 3,5250
 HKD 2,7230 2,7780 2,7420
 INR - 3500 3360
 KRW - 220 180
 KWD - 74,6000 72,3270
 NOK - 2,9650 2,8750
 RUB - 4150 3390
 SEK - 2,8690 2,7980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,380 20 21,410 20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-12-2014

1USD = 0