Tỷ giá ngày 14-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3900 22,4700 22,3900
 AUD 15,8150 16,0520 15,9100
 CAD 16,6110 16,9790 16,7620
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,9870 24,2740 24,0590
 CHF 22,1260 22,4810 22,2820
 GBP 33,7290 34,2700 33,9670
 SGD 15,5720 15,8850 15,6810
 THB 6120 6380 6120
 MYR - 5,1670 5,1010
 DKK - 3,2900 3,1900
 HKD 2,8550 2,9130 2,8760
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,0140 72,7320
 NOK - 2,6220 2,5420
 RUB - 3740 3260
 SEK - 2,6250 2,5600

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,530 0 22,560 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-11-2015

1USD = 0