Tỷ giá ngày 14-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,340-20 22,420-20 22,340-20
 AUD 16,056-107 16,305-102 16,153-108
 CAD 16,96362 17,34771 17,11762
 JPY 1850 1880 1870
 EUR 25,34446 25,65858 25,42046
 CHF 23,14890 23,530102 23,31191
 GBP 33,957191 34,517210 34,196192
 SGD 15,951176 16,279187 16,063177
 THB 6181 6441 6181
 MYR - 5,395-2 5,324-5
 DKK - 3,4788 3,3716
 HKD 2,849-3 2,908-1 2,869-3
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 190
 KWD - 75,40241 73,0757
 NOK - 2,8111 2,7240
 RUB - 395-4 345-4
 SEK - 2,792-2 2,722-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 20 22,410 10

Tỷ giá trung tâm ngày 14-10-2015

1USD = 0