Tỷ giá ngày 14-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,01565 24,38565 24,04565
 AUD 15,176109 15,822114 15,329110
 CAD 17,43484 18,17788 17,61085
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,33549 26,75252 25,59150
 CHF 26,42138 27,54640 26,68839
 GBP 29,47198 30,726102 29,76999
 CNY 3,26016 3,39916 3,29316
 SGD 17,35071 18,08974 17,52571
 THB 5981 6901 6651
 MYR - 5,23212 5,12012
 DKK - 3,5537 3,4227
 HKD 3,0169 3,1449 3,0469
 INR - 3030 2910
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,380218 78,246210
 NOK - 2,3127 2,2187
 RUB - 2401 -
 SEK - 2,2245 2,1335

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 30 24,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-09-2023

1USD = 24,013 32