Tỷ giá ngày 14-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1800 21,2300 21,1800
 AUD 18,902-162 19,187-164 19,016-163
 CAD 18,827-80 19,245-82 18,998-81
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 27,26478 27,59279 27,34678
 CHF 22,39948 22,85149 22,55748
 GBP 34,0454 34,5934 34,2854
 SGD 16,489-27 16,889-28 16,605-28
 THB 644-1 671-1 644-1
 MYR - 6,659-17 6,574-16
 DKK - 3,74910 3,6359
 HKD 2,6990 2,7540 2,7180
 INR - 3572 3432
 KRW - 230 190
 KWD - 74,8490 73,2980
 NOK - 3,3838 3,2807
 RUB - 624-4 510-4
 SEK - 3,004-6 2,930-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 0 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-09-2014

1USD = 0