Tỷ giá ngày 14-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2200 23,5300 23,2500
 AUD 16,1620 16,8510 16,3250
 CAD 17,8560 18,6170 18,0360
 JPY 1710 1810 1720
 EUR 23,4980 24,8140 23,7350
 CHF 24,2060 25,2380 24,4500
 GBP 27,7620 28,9460 28,0420
 CNY 3,3960 3,5420 3,4310
 SGD 16,6350 17,3440 16,8030
 THB 5870 6770 6520
 MYR - 5,3200 5,2060
 DKK - 3,3050 3,1830
 HKD 2,9070 3,0310 2,9370
 INR - 3050 2930
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,2780 76,2200
 NOK - 2,5060 2,4040
 RUB - 3350 -
 SEK - 2,3720 2,2750

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,930 -20 23,970 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 14-08-2022

1USD = 23,160 7