Tỷ giá ngày 14-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,0350 22,1050 22,0350
 AUD 16,12870 16,37471 16,22570
 CAD 16,660-79 17,033-81 16,811-80
 JPY 1750 1780 1770
 EUR 24,43457 24,73258 24,50857
 CHF 22,36616 22,73016 22,52416
 GBP 34,097-22 34,653-22 34,338-22
 SGD 15,563-48 15,880-49 15,673-48
 THB 6150 6400 6150
 MYR - 5,461-73 5,390-72
 DKK - 3,3517 3,2487
 HKD 2,8110 2,8690 2,8310
 INR - 346-2 332-2
 KRW - 190 190
 KWD - 74,187-25 71,913-24
 NOK - 2,736-15 2,652-14
 RUB - 380-4 332-4
 SEK - 2,63918 2,57317

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,130 20 22,230 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 14-08-2015

1USD = 0