Tỷ giá ngày 14-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,8660 17,1200 16,9680
 CAD 16,9980 17,3750 17,1520
 JPY 2080 2120 2100
 EUR 24,6000 24,8950 24,6740
 CHF 22,4690 22,8750 22,6270
 GBP 29,1640 29,6320 29,3690
 SGD 16,3920 16,6550 16,5080
 THB 6230 6500 6230
 MYR - 5,6820 5,6090
 DKK - 3,3850 3,2820
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,5280 73,6360
 NOK - 2,7030 2,6210
 RUB - 3920 3200
 SEK - 2,6670 2,6010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 14-07-2016

1USD = 21,875 6