Tỷ giá ngày 14-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 16,02736 16,26837 16,12436
 CAD 16,792-67 17,165-69 16,944-68
 JPY 1740 1780 1760
 EUR 23,882-70 24,168-71 23,954-70
 CHF 22,867159 23,234162 23,028161
 GBP 33,387-48 33,923-49 33,622-49
 SGD 15,815-75 16,134-76 15,927-75
 THB 628-1 654-1 628-1
 MYR - 5,768-2 5,694-2
 DKK - 3,275-11 3,176-10
 HKD 2,7761 2,8321 2,7961
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,182-32 70,954-31
 NOK - 2,726-21 2,643-21
 RUB - 425-2 371-2
 SEK - 2,594-13 2,530-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 -10 21,850 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-07-2015

1USD = 0