Tỷ giá ngày 14-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,5800 16,8300 16,6800
 CAD 17,4300 17,8170 17,5880
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 24,1600 24,4490 24,2320
 CHF 22,9860 23,3550 23,1480
 GBP 33,3600 33,8960 33,5950
 SGD 15,9260 16,2470 16,0390
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,8380 5,7640
 DKK - 3,3150 3,2140
 HKD 2,7750 2,8310 2,7950
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 73,3590 71,1260
 NOK - 2,8350 2,7480
 RUB - 4430 3870
 SEK - 2,6720 2,6060

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,820 0 21,840 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-06-2015

1USD = 0