Tỷ giá ngày 14-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,0950 16,3360 16,1920
 CAD 17,0850 17,4640 17,2400
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,1070 25,4080 25,1830
 CHF 22,6630 23,0270 22,8230
 GBP 31,7600 32,2690 31,9840
 SGD 16,0400 16,3630 16,1530
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,5800 5,5090
 DKK - 3,4540 3,3490
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,7660 73,8650
 NOK - 2,7730 2,6890
 RUB - 3830 3130
 SEK - 2,7500 2,6820

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2016

1USD = 21,877 0