Tỷ giá ngày 14-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,75045 21,81045 21,75045
 AUD 17,414235 17,684247 17,519237
 CAD 17,954117 18,361128 18,117118
 JPY 1801 1841 1821
 EUR 24,664399 24,972415 24,739400
 CHF 23,599398 23,989415 23,766400
 GBP 33,959247 34,521267 34,199249
 SGD 16,287208 16,622220 16,402209
 THB 6385 6656 6385
 MYR - 6,12951 6,04847
 DKK - 3,38355 3,27952
 HKD 2,7748 2,8319 2,7938
 INR - 3482 3341
 KRW - 200 200
 KWD - 73,562365 71,289321
 NOK - 3,00942 2,91640
 RUB - 487-1 398-1
 SEK - 2,68829 2,62027

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,730 10 21,770 20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2015

1USD = 0