Tỷ giá ngày 14-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5700 21,6300 21,5700
 AUD 16,25586 16,50087 16,35386
 CAD 16,90567 17,28068 17,05868
 JPY 1781 1811 1791
 EUR 22,67458 22,99259 22,74258
 CHF 21,872160 22,224163 22,027161
 GBP 31,347196 31,851200 31,568198
 SGD 15,627111 16,006113 15,738111
 THB 6512 6782 6512
 MYR - 5,89021 5,81420
 DKK - 3,1098 3,0158
 HKD 2,7500 2,8060 2,7700
 INR - 3540 3390
 KRW - 200 200
 KWD - 72,711120 70,497117
 NOK - 2,71811 2,63511
 RUB - 4624 3773
 SEK - 2,48413 2,42313

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 5 21,660 5

Tỷ giá trung tâm ngày 14-04-2015

1USD = 0