Tỷ giá ngày 14-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3700 23,7400 23,4000
 AUD 15,24635 15,90344 15,40036
 CAD 16,72749 17,44859 16,89650
 JPY 1711 1821 1731
 EUR 24,57273 25,95988 24,82173
 CHF 25,148166 26,231184 25,402168
 GBP 27,905182 29,107202 28,186184
 CNY 3,35920 3,50522 3,39320
 SGD 17,0449 17,77817 17,2169
 THB 6021 6951 6691
 MYR - 5,32542 5,20839
 DKK - 3,45511 3,3259
 HKD 2,9285 3,0546 2,9585
 INR - 297-1 286-1
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,765187 76,657148
 NOK - 2,276-1 2,182-2
 RUB - 2973 -
 SEK - 2,2668 2,1737

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,580 -170 23,750 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 14-03-2023

1USD = 23,618 -20