Tỷ giá ngày 14-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2605 22,3305 22,2605
 AUD 16,615104 16,865105 16,716104
 CAD 16,56727 16,93428 16,71728
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 24,68591 24,98192 24,75991
 CHF 22,39766 22,75667 22,55566
 GBP 31,661231 32,169235 31,884233
 SGD 15,98915 16,31015 16,10115
 THB 6221 6481 6221
 MYR - 5,472-19 5,402-19
 DKK - 3,38713 3,28412
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3456 3326
 KRW - 200 190
 KWD - 77,0211,639 74,1101,022
 NOK - 2,68726 2,60626
 RUB - 3531 2891
 SEK - 2,70813 2,64213

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 0 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 14-03-2016

1USD = 21,859 -15