Tỷ giá ngày 14-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,41025 22,48025 22,41025
 AUD 15,368-233 15,602-237 15,461-235
 CAD 15,366-145 15,710-149 15,505-147
 JPY 1881 1921 1901
 EUR 24,341278 24,638282 24,414279
 CHF 22,08848 22,44748 22,24348
 GBP 31,959-79 32,479-80 32,184-79
 SGD 15,387-32 15,700-32 15,496-32
 THB 6060 6310 6060
 MYR - 5,1487 5,0817
 DKK - 3,33938 3,23737
 HKD 2,848-1 2,906-1 2,868-1
 INR - 341-1 327-1
 KRW - 190 180
 KWD - 75,056-106 72,757-102
 NOK - 2,58826 2,50825
 RUB - 3262 2852
 SEK - 2,67520 2,60920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 -30 22,540 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-01-2016

1USD = 21,907 -2