Tỷ giá ngày 14-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,310-10 21,370-10 21,310-10
 AUD 17,175-59 17,433-93 17,278-60
 CAD 17,536-31 17,926-66 17,696-32
 JPY 1803 1833 1823
 EUR 24,943-105 25,242-154 25,018-105
 CHF 20,650-86 21,066-127 20,795-87
 GBP 32,02272 32,53712 32,24772
 SGD 15,7437 16,125-23 15,8547
 THB 6381 6650 6381
 MYR - 5,979-15 5,902-4
 DKK - 3,432-20 3,328-13
 HKD 2,7161 2,770-4 2,7351
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,700-129 71,4559
 NOK - 2,803-2 2,7173
 RUB - 360-10 295-8
 SEK - 2,675-5 2,6090

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,450 0 21,470 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-01-2015

1USD = 0