Tỷ giá ngày 13-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,29015 21,34015 21,29015
 AUD 18,443112 18,721114 18,555113
 CAD 18,57566 18,98867 18,74467
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 26,394-7 26,711-7 26,473-7
 CHF 21,83214 22,27215 21,98614
 GBP 33,249-283 33,784-288 33,484-285
 SGD 16,27018 16,66418 16,38518
 THB 6371 6641 6371
 MYR - 6,4345 6,3515
 DKK - 3,630-2 3,519-2
 HKD 2,7133 2,7683 2,7323
 INR - 3540 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,45887 72,19085
 NOK - 3,1945 3,0965
 RUB - 512-1 419-1
 SEK - 2,916-2 2,844-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,370 0 21,390 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-11-2014

1USD = 0