Tỷ giá ngày 13-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,36040 22,44040 22,36040
 AUD 16,164-97 16,407-106 16,261-98
 CAD 16,901-151 17,276-163 17,055-153
 JPY 1851 1881 1861
 EUR 25,29761 25,60050 25,37361
 CHF 23,05853 23,42844 23,22054
 GBP 33,766-167 34,307-186 34,004-169
 SGD 15,775-10 16,092-18 15,886-10
 THB 617-3 643-3 617-3
 MYR - 5,397-48 5,328-45
 DKK - 3,4706 3,3658
 HKD 2,8525 2,9094 2,8725
 INR - 352-1 337-1
 KRW - 200 190
 KWD - 75,36051 73,06882
 NOK - 2,810-3 2,724-2
 RUB - 399-8 348-7
 SEK - 2,79426 2,72527

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 110 22,400 120

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2015

1USD = 0