Tỷ giá ngày 13-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1900 21,2400 21,1900
 AUD 18,32513 18,60213 18,43613
 CAD 18,640-2 19,054-2 18,809-2
 JPY 1951 1991 1971
 EUR 26,68932 27,01032 26,77032
 CHF 21,95047 22,39347 22,10547
 GBP 33,74675 34,28976 33,98476
 SGD 16,44125 16,83925 16,55725
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,553-1 6,468-1
 DKK - 3,6704 3,5584
 HKD 2,6991 2,7531 2,7181
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,279-8 72,740-8
 NOK - 3,31712 3,21612
 RUB - 584-1 4770
 SEK - 2,98412 2,91012

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 10 21,270 10

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2014

1USD = 0