Tỷ giá ngày 13-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,9500 17,2050 17,0520
 CAD 16,9070 17,2820 17,0610
 JPY 2150 2200 2180
 EUR 24,6510 24,9460 24,7250
 CHF 22,5930 23,0020 22,7520
 GBP 28,5750 29,0340 28,7770
 SGD 16,3990 16,6630 16,5150
 THB 6290 6550 6290
 MYR - 5,6090 5,5370
 DKK - 3,3920 3,2890
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6550 73,7580
 NOK - 2,7510 2,6670
 RUB - 3860 3150
 SEK - 2,6660 2,6000

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,300 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 13-08-2016

1USD = 21,849 0