Tỷ giá ngày 13-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,03545 22,10545 22,03545
 AUD 16,058156 16,303154 16,155156
 CAD 16,739142 17,114142 16,891144
 JPY 1750 1780 1770
 EUR 24,37786 24,67581 24,45086
 CHF 22,350168 22,714166 22,507170
 GBP 34,119184 34,675179 34,360186
 SGD 15,611229 15,929230 15,721231
 THB 6156 6416 6156
 MYR - 5,53540 5,46340
 DKK - 3,34410 3,24111
 HKD 2,81110 2,8699 2,83110
 INR - 3471 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 74,212267 71,937275
 NOK - 2,75036 2,66636
 RUB - 3848 3357
 SEK - 2,62130 2,55629

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,110 110 22,300 230

Tỷ giá trung tâm ngày 13-08-2015

1USD = 0