Tỷ giá ngày 13-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,787-40 17,039-40 16,888-40
 CAD 16,824-6 17,198-7 16,977-7
 JPY 211-2 215-2 213-2
 EUR 24,483-139 24,776-141 24,556-140
 CHF 22,339-139 22,743-142 22,496-140
 GBP 29,234276 29,704280 29,441278
 SGD 16,3682 16,6302 16,4832
 THB 621-2 647-2 621-2
 MYR - 5,65414 5,58114
 DKK - 3,369-20 3,267-19
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 76,528-25 73,636-24
 NOK - 2,6882 2,6062
 RUB - 3880 3170
 SEK - 2,642-10 2,577-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 13-07-2016

1USD = 21,869 0