Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 13-07-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-07-2014

1USD = 0