Tỷ giá ngày 13-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,095-84 16,336-85 16,192-84
 CAD 17,085-8 17,464-8 17,240-8
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,107-184 25,408-186 25,183-184
 CHF 22,663-61 23,027-62 22,823-61
 GBP 31,760-79 32,269-81 31,984-80
 SGD 16,040-56 16,363-57 16,153-57
 THB 617-3 643-3 617-3
 MYR - 5,580-7 5,509-7
 DKK - 3,454-25 3,349-24
 HKD 2,836-2 2,893-2 2,856-2
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,766-25 73,865-25
 NOK - 2,773-4 2,689-4
 RUB - 3830 3130
 SEK - 2,750-28 2,682-28

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 10 22,310 10

Tỷ giá trung tâm ngày 13-05-2016

1USD = 21,877 7