Tỷ giá ngày 13-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,70530 21,76530 21,70530
 AUD 17,17992 17,43794 17,28293
 CAD 17,837106 18,233108 17,999107
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 24,26614 24,55714 24,33914
 CHF 23,202-46 23,574-47 23,365-46
 GBP 33,71394 34,25495 33,95094
 SGD 16,07937 16,40337 16,19237
 THB 6334 6594 6334
 MYR - 6,07835 6,00035
 DKK - 3,3282 3,2272
 HKD 2,7663 2,8224 2,7863
 INR - 3471 3331
 KRW - 200 200
 KWD - 73,197101 70,96898
 NOK - 2,96615 2,87615
 RUB - 48813 39910
 SEK - 2,6593 2,5933

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,720 -10 21,750 5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-05-2015

1USD = 0