Tỷ giá ngày 13-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,370-100 23,740-100 23,400-100
 AUD 15,21143 15,85945 15,36443
 CAD 16,67832 17,38934 16,84733
 JPY 1702 1802 1722
 EUR 24,50098 25,871103 24,74799
 CHF 24,982215 26,047225 25,234217
 GBP 27,722197 28,904206 28,002199
 CNY 3,34010 3,48311 3,37310
 SGD 17,03536 17,76138 17,20736
 THB 6025 6946 6695
 MYR - 5,283-13 5,169-12
 DKK - 3,44413 3,31613
 HKD 2,923-15 3,048-16 2,953-15
 INR - 298-1 286-1
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,578-335 76,509-323
 NOK - 2,27725 2,18424
 RUB - 294-3 -
 SEK - 2,25814 2,16614

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,750 20 23,820 40

Tỷ giá trung tâm ngày 13-03-2023

1USD = 23,638 -1