Tỷ giá ngày 13-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,5120 16,7600 16,6110
 CAD 16,5390 16,9060 16,6900
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 24,5940 24,8890 24,6680
 CHF 22,3310 22,6900 22,4890
 GBP 31,4300 31,9340 31,6510
 SGD 15,9730 16,2950 16,0860
 THB 6220 6480 6220
 MYR - 5,4900 5,4200
 DKK - 3,3750 3,2720
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3390 3250
 KRW - 200 190
 KWD - 75,3820 73,0880
 NOK - 2,6610 2,5800
 RUB - 3520 2880
 SEK - 2,6950 2,6290

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,300 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 13-03-2016

1USD = 21,874 0