Tỷ giá ngày 13-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3455 21,3955 21,3455
 AUD 16,28567 16,53068 16,38367
 CAD 16,567-22 16,935-23 16,717-22
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 22,481-9 22,796-9 22,549-9
 CHF 21,036-72 21,375-73 21,185-73
 GBP 31,428-245 31,933-249 31,649-247
 SGD 15,228-17 15,598-18 15,336-17
 THB 6391 6661 6391
 MYR - 5,830-7 5,755-7
 DKK - 3,088-3 2,994-3
 HKD 2,7161 2,7711 2,7351
 INR - 3490 3350
 KRW - 210 170
 KWD - 72,56282 70,35280
 NOK - 2,671-1 2,590-1
 RUB - 3890 3180
 SEK - 2,515-9 2,453-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,670 0 21,690 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-03-2015

1USD = 0