Tỷ giá ngày 13-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3105 21,3605 21,3105
 AUD 16,339158 16,585160 16,438159
 CAD 16,776102 17,149105 16,929103
 JPY 1771 1801 1791
 EUR 24,203234 24,493237 24,276235
 CHF 22,75467 23,12068 22,91567
 GBP 32,443315 32,965320 32,672318
 SGD 15,49267 15,86869 15,60168
 THB 6412 6682 6412
 MYR - 6,00043 5,92342
 DKK - 3,32732 3,22631
 HKD 2,7140 2,7690 2,7330
 INR - 3501 3361
 KRW - 220 180
 KWD - 73,416141 71,179137
 NOK - 2,85627 2,76926
 RUB - 3669 2997
 SEK - 2,56429 2,50129

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-02-2015

1USD = 0