Tỷ giá ngày 13-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3855 22,4555 22,3855
 AUD 15,601120 15,839118 15,695120
 CAD 15,5115 15,8592 15,6526
 JPY 187-1 190-1 189-1
 EUR 24,063-127 24,356-134 24,135-127
 CHF 22,040-135 22,399-142 22,195-136
 GBP 32,037-168 32,559-178 32,263-170
 SGD 15,41943 15,73240 15,52743
 THB 6061 6311 6061
 MYR - 5,141-3 5,074-2
 DKK - 3,301-18 3,200-17
 HKD 2,849-1 2,907-1 2,869-1
 INR - 3420 3290
 KRW - 190 190
 KWD - 75,162132 72,859144
 NOK - 2,5619 2,4839
 RUB - 325-2 283-2
 SEK - 2,655-10 2,589-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,530 -30 22,560 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 13-01-2016

1USD = 21,909 -4