Tỷ giá ngày 13-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3200 21,3800 21,3200
 AUD 17,234-32 17,527-32 17,338-32
 CAD 17,568-127 17,992-130 17,727-128
 JPY 1770 1810 1790
 EUR 25,04738 25,39639 25,12338
 CHF 20,73629 21,19329 20,88229
 GBP 31,95093 32,52594 32,17593
 SGD 15,736-11 16,148-11 15,847-11
 THB 6360 6640 6360
 MYR - 5,994-36 5,906-36
 DKK - 3,4525 3,3414
 HKD 2,7140 2,7740 2,7330
 INR - 3521 3371
 KRW - 220 180
 KWD - 73,82925 71,44524
 NOK - 2,804-13 2,714-13
 RUB - 370-8 302-6
 SEK - 2,6800 2,6090

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,450 -50 21,470 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 13-01-2015

1USD = 0