Tỷ giá ngày 12-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5300 22,4600
 AUD 16,1460 16,3950 16,2430
 CAD 16,2220 16,5890 16,3690
 JPY 1820 1850 1840
 EUR 24,4690 24,7730 24,5430
 CHF 22,5220 22,8940 22,6810
 GBP 33,7040 34,2600 33,9420
 SGD 15,7790 16,1030 15,8900
 THB 6120 6380 6120
 MYR - 5,2900 5,2200
 DKK - 3,3580 3,2550
 HKD 2,8640 2,9230 2,8840
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,3640 73,0390
 NOK - 2,6430 2,5610
 RUB - 3610 3150
 SEK - 2,6820 2,6150

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 20 22,650 30

Tỷ giá trung tâm ngày 12-12-2015

1USD = 0