Tỷ giá ngày 12-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,35515 21,40010 21,35515
 AUD 17,564-53 17,829-54 17,670-54
 CAD 18,250-112 18,656-115 18,416-113
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 26,411-3 26,728-3 26,490-3
 CHF 21,86339 22,30440 22,01739
 GBP 33,24662 33,78163 33,48163
 SGD 16,08415 16,47415 16,19715
 THB 6402 6672 6402
 MYR - 6,163-7 6,084-7
 DKK - 3,6362 3,5252
 HKD 2,7233 2,7783 2,7423
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,600-15 72,327-15
 NOK - 2,965-67 2,875-65
 RUB - 415-18 339-15
 SEK - 2,869-8 2,798-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,380 20 21,410 20

Tỷ giá trung tâm ngày 12-12-2014

1USD = 0